Technische Commissie

De afdeling volleybal bestaat uit een aantal commissies. Een van de belangrijkste voor de leden is de  (TC) technische commissie. De TC zorgt eigenlijk voor alle zaken die in en rond de wedstrijden van belang zijn. Je kunt hier denken aan, het indelen van teams, het coördineren van trainers, coaches en andere begeleiding. Opleiding trainers, scheidrechters (in samenspraak met scheidsrechters coördinator), selecteren en scouten van talentvolle spelers, enz. behoort ook tot hun taak.

De aanvoerder van een team fungeert als schakel tussen het team en de TC. Hij/zij zorgt er voor dat de TC geïnformeerd wordt over ontwikkelingen en eventuele problemen. De TC heeft met enige regelmaat overleg met de trainer/coach. Bij het uitoefenen van haar taken houden de TC-leden rekening met de volgende zaken:
• Minimaal handhaving van het huidige spelniveau wordt nagestreefd
• Indien mogelijk, niveauverbetering
• Bij het maken van de teamindelingen worden, naast technische, ook sociale criteria gehanteerd

Praktische zaken

Halverwege het seizoen belegt de TC per team een tussentijdse evaluatie zowel met de teamleden alsook met de trainer/coach. Ter ondersteuning hiervan wordt de leden verzocht een vragenlijst in te vullen over de wensen voor het volgende seizoen. Aan het eind van het seizoen worden door de TC nieuwe voorlopige teamindeling gemaakt. Deze wordt in het Velo nieuws en op de website geplaatst. Het betreft eerst een voorlopige indeling, aangezien er zich aan het begin van het seizoen vaak nog wijzigingen voordoen. De mogelijkheid is aanwezig dat er in teams wordt geschoven. Er wordt echter wel getracht om dergelijke veranderingen zo veel mogelijk te beperken. Al in een eerdere fase gaat de TC bezig met het zoeken naar geschikte trainers, trainingsgelegenheden en eventuele coaches. Tevens wordt er een trainingsrooster gemaakt.
De TC werkt met een technisch beleidsplan jeugd. Dit reeds bestaande plan wordt momenteel aan een kritische blik onderworpen en zal na de nodige bijstellingen binnen afzienbare tijd aan de leden via de website worden gepresenteerd. Als uitgangspunt zal hierbij het Velo volleybal beleidsplan 2007-2018 dienen dat binnenkort door een speciaal hiervoor in het leven geroepen projectadviesgroep zal worden bijgesteld.

Zij stelt zich ten doel 1 maal per jaar een clinic voor de jeugd te organiseren.

Ouders

De TC dient als vraagbaak voor ouders. Zij zal minimaal 2x per seizoen een avond beleggen waarbij ouders in de gelegenheid worden gesteld hun vragen, opmerkingen en suggesties met de TC te delen.

Organisatie TC

Wij hebben ervoor gekozen om de TC leden een coördinerende rol naar de teams te geven, waarbij ieder afzonderlijk lid een aantal teams onder zijn/haar hoede neemt.

De volgende personen vormen de TC

  • Wim van Hattum – heren
  • Joke Gales – dames
  • Wietske Bakker – ABC jeugd
  • André van Moppes – mini’s
  • Ramon Grotens – algemeen TC lid

De Technische Commissie is bereikbaar via tc@velovolleybal.nl