Vertrouwens Contact Persoon

VertrouwensContactPersoon – VELO heeft het!

Hopelijk leest u er alleen over in de krant. Ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, het komt helaas voor en vaker dan we denken. Niet alleen op school, in het uitgaansleven, maar ook tijdens het sporten. VELO wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport. Daarom heeft VELO- ondanks dat dit niet verplicht is – besloten twee VertrouwensContactPersonen (VCP) aan te stellen. Dit kan misschien enigszins negatief klinken, maar op deze manier willen we laten zien dat we er met elkaar alles aan doen om juist zaken als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. De VCP is een centraal aanspreekpunt om er samen voor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan binnen de club leuk en veilig blijft.

Joke Gales en Martin Wolf zijn deze VCP’s. Zij hebben naast de nodige ervaring, de cursus VertrouwensContactPersoon van NOC*NSF afgerond en de nodige intervisiebijeenkomsten. Joke en Martin zijn bekenden van VELO, maar niet bij de vereniging betrokken in de vorm van een bestuursfunctie. Hun onafhankelijkheid is van groot belang. Beiden zijn altijd bereikbaar via e-mail en telefoon (gegevens onderaan deze pagina). Houd er wel rekening mee dat zij niet continue de mail uitlezen of hun voicemail afluisteren. Als je een beroep op hen wilt doen, geef dan meteen aan op welk moment of welk tijdstip er het beste contact met je kan worden opgenomen.

Wanneer is het verstandig om één van hen in te schakelen?

 

Voorkomen is beter dan genezen
De VCP is er voor vragen die kunnen spelen vóór er problemen zijn. Bij de VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd zal worden. Dit geldt niet alleen voor de sporters zelf, maar ook voor trainers, coaches, ouders en begeleiders. Daarbij: snel melden, erover praten en zorgen dat er een einde wordt gemaakt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergerd en herhaling hopelijk voorkomen kan worden.

 

Wat zijn zaken waarvoor je bij hen terecht kunt?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan kun je daarvoor bij de VCP aankloppen. Dit zijn vragen over:

–      pesten of gepest worden;

–      het gevoel hebben dat je door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur er niet bij hoort;

–      grensoverschrijdend gedrag; de manier waarop je benaderd of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;

–      je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging of het team;

–      het vermoeden dat iemand in jouw directe omgeving met ongewenst gedrag te maken heeft;

–      als je je afvraagt of probleem wel met een VCP besproken kan worden.

 

Hoe vertrouwelijk is een VCP?
Het is van belang om te weten dat de VCP er niet is om het probleem op te lossen, maar wel om je op weg te helpen naar de personen of instanties die dit wel kunnen. Kortom een soort wegwijzer als je zelf niet meer weet waar je naartoe kunt met je probleem. Gesprekken met de VCP zijn vertrouwelijk; zij zullen de inhoud hiervan nooit aan derden toevertrouwen, tenzij jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit kan en mag niet plaatsvinden zonder overleg en toestemming.

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het bestuur van VELO Omni. De VCP rapporteert aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, de aard van deze meldingen en de voortgang. Dit gebeurt anoniem; de namen van de betrokken personen mogen niet worden genoemd.

 

Waar is de VCP niet voor?
De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is, zal dit, altijd met toestemming van betrokkene(n), plaatsvinden met personen/hulpverleners die zijn gespecialiseerd in de vorm van begeleiding die op dat moment nodig is.

 

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken:
Als je een probleem hebt, blijf er niet mee rondlopen! Praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Vind je dat moeilijk dan kun je bij onze VertrouwensContactPersonen, Joke en Martin terecht. Mochten deze twee personen voor je gevoel toch nog te veel bij VELO betrokken zijn, dan kun je – als er sprake is van seksuele intimidatie – ook terecht bij het meldpunt van NOC*NSF. Het meldpunt is bereikbaar via telefoonnummer 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut).

 

Contact:
Via e-mail: VCP@velovolleybal.nl

Telefonisch: Martin de Wolf: 06-22248668 of Joke Gales: 06-51704240

Meldpunt bij NOC*NSF: 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut)