Contributie

De jaarcontributie voor seizoen 2023/2024 is:

Bij training 1x per week:

 • Senioren            € 340,- 
 • Jeugd A/B/C      € 260,-
 • Mini’s                  € 205,-
 • Recreanten       € 195-

Bij training 2x per week:

Wie standaard meer dan 1x per week traint, betaalt een toeslag van 90 euro bovenop de contributie. Dit brengt het jaarbedrag op:

 • Senioren            € 430,-
 • Jeugd A/B/C      € 350,-

N.B. Bij een nieuwe inschrijving wordt eenmalig 7 euro opgeteld bij de contributie i.v.m. inschrijving bij de Nevobo.


Leeftijdsgrenzen 2023/2024

 • Senioren          geboren vóór 01-10-2005
 • Jeugd A            geboren op of na 01-10-2005
 • Jeugd B             geboren op of na 01-10-2007
 • Jeugd C             geboren op of na 01-10-2009
 • Mini’s                geboren op of na 01-10-2011


Betreft de contributie

De verenigingscontributie is verschuldigd per datum inschrijving.

De contributie wordt in het begin van het seizoen geïnd. Meld je je later aan, dan betaal je een evenredig deel. Ieder lid betaalt via de vereniging ook bondscontributie. Die is in de verenigingscontributie meegenomen.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de inning van de contributie. Met vragen over de inning van contributie kun je alleen bij de penningmeester terecht. Andere betalingsregelingen zijn mogelijk, echter alléén na schriftelijke aanvraag bij de penningmeester via penningmeester@velovolleybal.nl.