Ledentaken

Wij zijn met elkaar de vereniging! Dat betekent dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de diverse taken binnen de vereniging. Elke team is verantwoordelijk voor het opbouwen en/of afbreken van het veld en het opruimen van de zaal en kleedruimten op trainingsavonden en wedstrijddagen.

Tellen en fluiten
Elk lid, behalve een mini, die toernooien speelt, is verplicht om tijdens het seizoen bij een aantal thuiswedstrijden op te treden als scheidsrechter of teller. Meer informatie hierover kan je vinden bij Fluiten / Tellen.

Bardiensten
Senior-leden, recreanten en ouders van jeugdleden zijn met elkaar verantwoordelijk voor de bardiensten op de maandagavond en soms enkele diensten op de zaterdag. Aan het begin van het seizoen worden de bardiensten ingedeeld. Daarmee is duidelijk wanneer je aan de beurt bent. Als je niet kan, ruil je zelf met iemand anders.

Om achter de bar alcohol te mogen schenken dien je minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit van het certificaat Verantwoord Alcohol Schenken. Hiervoor kun je een gratis cursus via internet doen. Je krijgt via de mail een certificaat. Een kopie van dit certificaat dient te worden gemaild naar secretaris@velovolleybal.nl. Ben je jonger dan 18 mag je wel achter de bar staan, maar geen alcohol schenken.

Meer informatie
Wil je wat meer weten over de vereniging en de verschillende commissies, kijk bij organisatie en contact. We verwelkomen je graag als vrijwilliger. Met vragen kan je bij het bestuur terecht bestuur@velovolleybal.nl.