Contributie

De jaarcontributie voor seizoen 2019/2020 is:

Senioren            € 312,- (bij alleen trainen: € 204,-)

Jeugd A/B/C      € 218,-

Mini’s                  € 172,-

Recreanten        € 188,-

 

Als je standaard 2x per week traint, komt onderstaande toeslag erbij:

Senioren            € 75,- (totaal contributiebedrag: € 387,-)

Jeugd A/B/C      € 50,- (totaal contributiebedrag: € 268,-)

 

Leeftijdsgrenzen 2019/2020 

Senioren          geboren vóór 01-10-2001

Jeugd A             geboren op of na 01-10-2001

Jeugd B             geboren op of na 01-10-2003

Jeugd C             geboren op of na 01-10-2005

Mini’s                geboren op of na 01-10-2007