Contributie

De jaarcontributie voor seizoen 2020/2021 is:

Senioren            € 317,- (bij alleen trainen: € 204,-)

Jeugd A/B/C      € 218,-

Mini’s                  € 170,-

Recreanten        € 188,-

Jeugdleden die standaard meer dan 1x per week trainen betalen een toeslag van 50 euro bovenop de contributie. Senior leden die standaard meer dan 1x per week trainen betalen een toeslag van 75 euro bovenop de contributie.

Het contributiebedrag wordt dan:

Senioren            € 392,-

Jeugd A/B/C      € 268,-

Leeftijdsgrenzen 2020/2021

Senioren          geboren vóór 01-10-2002

Jeugd A             geboren op of na 01-10-2002

Jeugd B             geboren op of na 01-10-2004

Jeugd C             geboren op of na 01-10-2006

Mini’s                geboren op of na 01-10-2008

Betreft de contributie

De verenigingscontributie is verschuldigd per datum inschrijving.

De contributie wordt in het begin van het seizoen geïnd. Meld je je later aan, dan betaal je een evenredig deel. Ieder lid betaalt via de vereniging ook bondscontributie. Die is in de verenigingscontributie meegenomen.

De penningmeester is verantwoordelijk voor de inning van de contributie. Met vragen over de inning van contributie kun je alleen bij de penningmeester terecht. Andere betalingsregelingen zijn mogelijk, echter alléén na schriftelijke aanvraag bij de penningmeester via penningmeester@velovolleybal.nl.